Aramid Fiber Gland Packing - Tombo No.9040

Carbon Fiber Gland Packing - Tombo No.9039

Graphite Fiber Gland Packing - Tombo No.9038

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Đang truy cập: 10     Trong ngày: 121     Trong tuần: 997    Lượt truy cập: 429934

Thông tin và sản phẩm trên web chỉ demo, tham khảo hỗ trợ ngành công nghiệp VN. Thanks.