TOMBO BRAND - NICHIAS JAPAN

- Non asbestos gasket

- Rubber gasket

- Vortex gasket, Spiral Wound Gasket

- Simi-metal gasket

- Metal gasket

- PTFE gasket

- Kammprofile gasket

- Graphite gasket

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Đang truy cập: 13     Trong ngày: 136     Trong tuần: 1669    Lượt truy cập: 545843

Thông tin và sản phẩm trên web chỉ demo, tham khảo hỗ trợ ngành công nghiệp VN. Thanks.